Tilbage til artikeldetaljer Nødvendigheden af at føie hurtige og kraftige Foranstaltninger til øravlens Fremme her i Landet, saafremt den ikke i en ikke fjern Tid skal ophøre. Hent Download PDF