Tilbage til artikeldetaljer Hvorledes hæve vi vort Landbrug? Betragtninger over Landbrugets Tilstand i Storbrittanien, og Forsøg paa at antyde de Aarsager, ved hvilke dette har naaet det høie Trin, paa hvilket det staaer der og som ogsaa kan naaes her. Hent Download PDF