Tilbage til artikeldetaljer Bemærkninger over Huusmands-Hoveriet, foranledigede ved jennemlæsning af Hr. Pastor Petersens Afhandling i Landoeconomiske Tidenders 9de Binds 2det Hefte S. 128. Hent Download PDF