Tilbage til artikeldetaljer Frøavlens vilkår på længere sigt. Bør frøavlerne i fremtiden bære den fulde økonomiske risiko for såvel frøavlen som frøeksporten? Hent Download PDF