1.
Fyhn H, Røyrvik J, Almklov P. REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer . TA [Internet]. 27. august 2021 [henvist 24. maj 2022];(81). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/128364