Meinert, Lotte. “Enquete: Frem-Timing”. Tidsskriftet Antropologi, no. 63 (april 18, 2011). Set januar 22, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27375.