Nielsen, Morten. “Enquete: Fremtidens Eftervirkninger”. Tidsskriftet Antropologi, no. 63 (april 18, 2011). Set maj 27, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27372.