Frederiksen, Martin Demant, Marie Højlund Bræmer, og Susanne Højlund. “Introduktion: Levende Fremtider”. Tidsskriftet Antropologi, no. 63 (april 18, 2011). Set januar 28, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27369.