Thomassen, Bjørn. “EFTERORD: EN AFSLUTTENDE REFLEKSION VEDRØRENDE MARCEL MAUSS’ SKRIFT OM BØNNEN”. Tidsskriftet Antropologi, no. 84 (december 20, 2021). Set august 13, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/129932.