Leine, Marie. “EN UNDVIGELSE, ET LØFTE OG EN UDSÆTTELSE: Om Statslige Undskyldninger Og Senkulturel Anerkendelse I Den Dansk-grønlandske Relation”. Tidsskriftet Antropologi, no. 80 (august 30, 2021). Set maj 25, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/127638.