Pedersen, Lise. “ANTROPOLOGER HAR DATA”. Tidsskriftet Antropologi0, no. 79 (oktober 5, 2020). Set januar 28, 2021. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122280.