Jensen, Anja Marie Bornø. “Ud I Verden”. Tidsskriftet Antropologi 2018, no. 77 (august 15, 2019). Set juli 7, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115397.