Kusk, Mette Lind. “EtnoGRAFISKE Feltnoter”. Tidsskriftet Antropologi, no. 76 (december 1, 2017). Set maj 25, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/111976.