Johansen, Katrine Schepelern. “„DET ER IKKE EN FORLYSTELSESPARK, VI DRIVER HER“ Behandling Vs. Nydelse Og Andre modsætninger I Det Danske Program”. Tidsskriftet Antropologi, no. 71 (juli 1, 2015). Set maj 24, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107063.