Samuelsen, Helle. “Den Jyske Historiker 120. Historier Om Dansk Udviklingsbistand”. Tidsskriftet Antropologi, no. 59/60 (december 1, 2009). Set maj 13, 2021. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/106854.