Lütken, Gerd von Buchwald. “ENQUETE: Tableauer Fra Hjemmefronten”. Tidsskriftet Antropologi, no. 59/60 (december 1, 2009). Set januar 21, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/106841.