Mathiasen, Mia Krogager, og Kasper Tang Vangkilde. “Innovationens Politik: Om Babysimulatorer, sårbare Unge Og drømmen Om Et Barn”. Tidsskriftet Antropologi 2016, no. 74 (februar 23, 2018). Set september 27, 2022. https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/104424.