Redaktør, T. “„De Tre professorer“ Om Fremtidens Antropologi: Hvordan Vil (og bør) Antropologien Se Ud I Fermtiden?”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 63, april 2011, doi:10.7146/ta.v0i63.27379.