Fyhn, H., J. Røyrvik, og P. Almklov. “REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner I Teknologiske Styringssystemer”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 81, august 2021, doi:10.7146/ta.vi81.128364.