Pedersen, L. “ANTROPOLOGER HAR DATA”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 79, oktober 2020, https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122280.