Rømer, L. “HÆNGENDE MELLEM HIMMEL OG JORD”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 68, december 2013, https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107026.