[1]
Temaredaktionen, “Redaktionen har modtaget”, TA, nr. 85, nov. 2022.