[1]
D. Schack Toft og A. Kalsgaard Møller, “INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER”, TA, nr. 81, aug. 2021.