[1]
H. Fyhn, J. Røyrvik, og P. Almklov, “REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer ”, TA, nr. 81, aug. 2021.