[1]
P. Møhl og A. Simonsen, “Når stemmerne forstummer”, TA, bd. 2018, nr. 77, jun. 2018.