[1]
B. R. Winthereik og C. B. Jensen, “OPTIMERINGSEKSPERIMENTER: Postkritiske perspektiver på monitorering og evaluering i en miljøorganisation”, TA, nr. 70, dec. 2014.