[1]
C. Gad, C. B. Jensen, og B. R. Winthereik, “PRAKTISK ONTOLOGI: Verdener i STS og antropologi”, TA, nr. 67, aug. 2018.