[1]
K. Thisted, “„OVER DERES EGEN RACES LIG“: Om Knud Rasmussens syn på kulturmødet og slægtskabet mellem grønlændere”, TA, nr. 50, dec. 2004.