[1]
U. J. Dahre, “YTTRANDEFRIHET: Om rättigheter som politik och kulturell praktik”, TA, nr. 57, jul. 2008.