Redaktør, T. (2011) “Danske resumeer”, Tidsskriftet Antropologi, (63). doi: 10.7146/ta.v0i63.27387.