Redaktør, T. (2011) “„De tre professorer“ om fremtidens antropologi: Hvordan vil (og bør) antropologien se ud i fermtiden?”, Tidsskriftet Antropologi, (63). doi: 10.7146/ta.v0i63.27379.