Schack Toft, D. og Kalsgaard Møller, A. (2021) “INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER”, Tidsskriftet Antropologi, (81). doi: 10.7146/ta.vi81.128366.