Fyhn, H., Røyrvik, J. og Almklov, P. (2021) “REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer ”, Tidsskriftet Antropologi, (81). doi: 10.7146/ta.vi81.128364.