Antropologi, T. (2021) “DANSKE RESUMEER”, Tidsskriftet Antropologi, (81). doi: 10.7146/ta.vi81.128327.