Sjørslev, I. (2020) “VIDENSFORMER”, Tidsskriftet Antropologi, 0(79). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122284 (Set: 26januar2021).