Pedersen, L. (2020) “ANTROPOLOGER HAR DATA”, Tidsskriftet Antropologi, 0(79). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122280 (Set: 26januar2021).