Møhl, P. (2020) “GRÆNSEKONTROL, DATA OG DEN SJETTE SANS”, Tidsskriftet Antropologi, (79). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122279 (Set: 12maj2021).