Alsmark, G. (2019) “Anne Knudsen & Lisanne Wilken: Kulturelle verdener: Kultur og kulturkonflikter i Europa”, Tidsskriftet Antropologi, (29). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/117909 (Set: 24juni2021).