Samuelsen, H. (1998) “ Fighting AIDS in Northern Tanzania”., Tidsskriftet Antropologi, (38). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115238 (Set: 13maj2021).