Samuelsen, H. (1998) “Vincanne Adams: Doctors for Democracy. Health Professionals in the Nepal Revolution”, Tidsskriftet Antropologi, (39). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115188 (Set: 13maj2021).