Kusk, M. L. (2017) “etnoGRAFISKE feltnoter”, Tidsskriftet Antropologi, (76). doi: 10.7146/ta.v0i76.111976.