Jensen, T. G. (2018) “ Migrantliv i et globaliseret Danmark”., Tidsskriftet Antropologi, (75). doi: 10.7146/ta.v0i75.109751.