Rømer, L. (2013) “HÆNGENDE MELLEM HIMMEL OG JORD”, Tidsskriftet Antropologi, 0(68). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107026 (Set: 2juni2020).