Samuelsen, H. (2009) “Den Jyske Historiker 120. Historier om dansk udviklingsbistand”, Tidsskriftet Antropologi, (59/60). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/106854 (Set: 13maj2021).