TA, R. (2018) “Danske resumeer”, Tidsskriftet Antropologi, 2016(74). doi: 10.7146/ta.v2016i74.104432.