Redaktør, TA. 2011. “„De Tre professorer“ Om Fremtidens Antropologi: Hvordan Vil (og bør) Antropologien Se Ud I Fermtiden?”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 63 (april). https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27379.