Fyhn, Håkon, Jens Røyrvik, og Petter Almklov. 2021. “REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner I Teknologiske Styringssystemer”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 81 (august). https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128364.