Pedersen, Lise. 2020. “ANTROPOLOGER HAR DATA”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 79 (oktober). https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/122280.