Tranekjær, Louise. 2009. “J. Normann Jørgensen &Amp; Pia Quist: Unges Sprog”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 59/60 (december). https://doi.org/10.7146/ta.v0i59/60.106856.