FYHN, H.; RØYRVIK, J.; ALMKLOV, P. REVURDERING AV MAKTBEGREPET I TEKNOLOGIENS TIDSALDER: Makttransformasjoner i teknologiske styringssystemer . Tidsskriftet Antropologi, [S. l.], n. 81, 2021. DOI: 10.7146/ta.vi81.128364. Disponível em: https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/128364. Acesso em: 21 jan. 2022.